Význam editor
Co znamená slovo editor? Zde naleznete 11 významů slova editor. Můžete také přidat význam slova editor sami

1

0   0

editor


"1. vydavatel; 2.program pro pořizování a úpravu textu"
Zdroj: coznamena.cz

2

0   0

editor


1. vydavatel; 2.program pro poøizování a úpravu textu
Zdroj: slovnik-cizich-slov-on-line.cz

3

0   0

editor


Redaktor v elektronických sdìlovacích prostøedcích; osoba vybírající, upravující a vkládající do media datový obsah v souladu se zámìry vydavatele. Je sám sobì cenzorem, èasto [..]
Zdroj: marxismus.cz

4

0   0

editor


pracovník v médiích
Zdroj: cevelova.cz

5

0   0

editor


Editor zodpovídá za obsah, formu a celkovou podobu svěřené části internetového portálu, novin nebo jiných tiskovin či TV, rozhlasových a digitálních médií.
Zdroj: jobs.cz

6

0   0

editor


1. vydavatel; 2.program pro poøizování a úpravu textu
Zdroj: islo.cz

7

0   0

editor


Editor - program, v nìmž je možné zpracovávat a editovat informace. Textový editor slouží pro zpracovávání textu, grafický editor slouží pro zpracovávání a vytváøení grafiky na po [..]
Zdroj: it-slovnik.cz

8

0   0

editor


1. vydavatel 2.program pro pořizování a úpravu textu
Zdroj: online-slovnik.cz

9

0   0

editor


Definice dle ZZR: § 2 písm. g) „Orgán veřejné moci, který je oprávněn zapisovat referenční údaje do základního registru a provádět změny zapsaných referenčních údajů.“
Zdroj: szrcr.cz

10

0   0

editor


V původním smyslu pracovník v médiích, který odpovídá za obsah, formu a celkovou podobu svěřené části listu, internetového portálu, TV nebo rozhlasového vysílání. Náplní [..]
Zdroj: spindoctors.cz

11

0   0

editor


program na editování dokumentù, tedy program sloužící k vytváøení nových a modifikování stávajících dokumentù
Zdroj: googledrive.com

Přidat význam slova editor
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< editace edukace >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam