Význam elév
Co znamená slovo elév? Zde naleznete 3 významů slova elév. Můžete také přidat význam slova elév sami

1

2   0

elév


žák některých institucí, dříve začátečník, praktikant, učedník, často neplacený | *
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

0   0

elév


Žák, uèeò, zaèáteèník, praktikant. ElitaSubjektivnì urèená skupina vysoce postavená ve spoleènosti. Kriteriem mùže být ekonomická èi politická moc, formální vzdìlání èi skute [..]
Zdroj: marxismus.cz

3

0   0

elév


žák, odchovanec
Zdroj: islo.cz

Přidat význam slova elév
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< malárie non >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam