Význam elektron
Co znamená slovo elektron? Zde naleznete 10 významů slova elektron. Můžete také přidat význam slova elektron sami

1

1   0

elektron


elementární částice se záporným elektrickým nábojem, spinem 1/2 a hmotností přibližně 9,11.10-31 kg, která patří mezi leptony | * | velmi lehká konstrukční slitina hořčíku s malým množst [..]
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

0   0

elektron


Elektron e- je zápornì nabitá èástice elektronového obalu atomu. Bìhem chemických reakcích dochází právì k "výmìnì" elektronù
Zdroj: nanimata.wu.cz

3

0   0

elektron


záporně nabitá elementární částice vytvářející v atomu elektronový obal a odpovědná za chemické reakce.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com

4

0   0

elektron


slitina zlata a stříbra,  někdy se nachází i v přírodě, u nás vzácně od sklonku eneolitu 
Zdroj: archeologienadosah.cz

5

0   0

elektron


1. stabilní elementární èástice se záporným nábojem patøící mezi leptony; 2. lehká konstrukèní slitina hoøèíku,hliníku a zinku
Zdroj: islo.cz

6

0   0

elektron


– první objevená elementární èástice. Je stabilní. Hmotnost má 9,1×10−31 kg a elektrický náboj 1,6×10−19 C. Elektron objevil sir Joseph John Thomson v  [..]
Zdroj: aldebaran.cz

7

0   0

elektron


Elektron je subatomární částice se záporným elektrickým nábojem. Elektrony tvoří obal atomu kolem atomového jádra. Elektrony jsou nositeli náboje při vedení elektrického proudu v kovech, polovodičích [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

8

0   0

elektron


Slovo elektron může znamenat:Elektron – subatomární částiceElektron
    Slangový název kol (například automobilových a motocyklových ráfků) z hliníkové slitiny, vyrobených z odlitku jako jeden [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

9

0   0

elektron


Elektron je obchodní název slitiny nejméně 90 % hořčíku , případně ještě s příměsí zinku , která se dříve používala v technice jako materiál pro přesné tlakové lití. Elektron používaný japonským císař [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

10

0   0

elektron


Elektron byla série sovětských umělých družic určených na výzkum radiačních pásů Země. Elektron 1 a Elektron 2 startovaly současně na odlišné dráhy s cílem měřit tok částic ze Slunce a jejich účinek [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova elektron
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< ekologie empatie >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam