Význam emocionalita
Co znamená slovo emocionalita? Zde naleznete 2 významů slova emocionalita. Můžete také přidat význam slova emocionalita sami

1

0   0

emocionalita


vzrušení citovost, pøecitlivìlost, emotivita
Zdroj: islo.cz

2

0   0

emocionalita


(též emotivita) zpùsob, jakým je jedinec citovì disponován
Zdroj: help24.cz

Přidat význam slova emocionalita
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< emigrant empatický >>