Význam energie
Co znamená slovo energie? Zde naleznete 14 významů slova energie. Můžete také přidat význam slova energie sami

1

3   0

energie


Míra pohybu hmoty, schopnost fyzikálních systémù vykonávat práci, spolu s hmotností neodluèitelná vlastnost hmoty. Je neznièitelná a nestvoøitelná, má nekoneèné množství forem, kter [..]
Zdroj: marxismus.cz

2

2   0

energie


hnací síla skrytá v různých formách hmoty, kterou lze využít k výrobě elektřiny, pohonu dopravních prostředků atd. | * | * | základní veličina popisující stav systému (tělesa [..]
Zdroj: cs.wiktionary.org

3

1   0

energie


Původem z řeckého enérgeia, nebo-li schopnost k činům.

Může mít význam:
- skalární (plně určená jediným číselným údajem) fyzikální veličina
- hnací síla v různých podobách
- blíže neurčená příčina neznámých jevů
XSonnyk5 - 24. dubna 2014

4

0   0

energie


def...."..". - aktivaèní - energie, kterou je tøeba dodat molekulám výchozích látek, aby mezi nimi došlo k chemické reakci.
Zdroj: savci.upol.cz

5

0   0

energie


míra rùzných forem pohybu hmoty ve všech jejích vzájemných pøemìnách; èinorodost, ráznost, odhodlanost
Zdroj: islo.cz

6

0   0

energie


Tělo potřebuje na udržení tělesné teploty, elektrický přenos v nervovém systému,svalovou energii a činnost jednotlivých orgánů. Přebytečná energie ( nespálený cukr ) se mění do tu [..]
Zdroj: zivotacukrovka.cz

7

0   0

energie


Energie je schopnost hmotného tělesa nebo fyzikálního pole působit na jiné objekty a konat tak práci.
Zdroj: dea.cz

8

0   0

energie


Pro mnohé léčitele, zvláště pro ty, kteří jsou ovliv¬něni asijskými léčebnými postupy, je to "životnísíla" (prána nebo čchi), o níž se předpokládá, že protéká těl [..]
Zdroj: abecedazdravi.cz

9

0   0

energie


Energie je skalární fyzikální veličina, která bývá charakterizována jako schopnost hmoty (látky nebo pole) konat práci. Energie je slovo vytvořené fyziky v polovině devatenáctého stole [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

10

0   0

energie


Energie je skalární fyzikální veličina, která bývá charakterizována jako schopnost hmoty (látky nebo pole) konat práci. Energie je slovo vytvořené fyziky v polovině devatenáctého stole [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

11

0   0

energie


Energie signálu v časové oblasti se definuje jako velikost skalárního součinu signálu se sebou samým. Jinými slovy je to integrál nebo suma kvadrátů magnitud (absolutních hodnot) signálu [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

12

0   0

energie


Energie signálu v časové oblasti se definuje jako velikost skalárního součinu signálu se sebou samým. Jinými slovy je to integrál nebo suma kvadrátů magnitud (absolutních hodnot) signálu [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

13

0   0

energie


Chemická energie je energie vázaná ve formě chemických vazeb. Lze ji považovat za formu potenciální energie. Chemickou energii lze uvolňovat nebo naopak vázat pomocí chemických reakcí. I [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

14

0   1

energie


energie | (''zkratka'') E
Zdroj: cs.wiktionary.org

Přidat význam slova energie
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< refugee energia >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam