Význam epanastrofa
Co znamená slovo epanastrofa? Zde naleznete 3 významů slova epanastrofa. Můžete také přidat význam slova epanastrofa sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

epanastrofa


opakování stejných slov, kterými verš konèí, na zaèátku následujícího verše
Zdroj: islo.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

epanastrofa


Básnická figura - opakování slov na konci a na zaèátku verše. Pø.: Støela se zaryla v bílá òadra, v bílá òadra prvního Tataøína.
Zdroj: islo.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

epanastrofa


Epanastrofa (z řeckého epanastrofé - obrácení) nebo také palilogie (z řeckého palillogiá - opakování řečeného) je básnická figura, která je založena na opakování stejného slova či slovních spojení na [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< eozin epicentrum >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam