Význam ergometrie
Co znamená slovo ergometrie? Zde naleznete 2 významů slova ergometrie. Můžete také přidat význam slova ergometrie sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ergometrie


metoda vyšetøování tìlesné výkonnosti èlovìka; mìøení práce
Zdroj: islo.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ergometrie


Ergometrie je lékařská metoda, která sleduje srdce při zátěži. Nejčastěji se k vyšetření používá bicyklový ergometr nebo běžící pás. Při testu se zaznamenává EKG a tepová frekvence. Přístroj po dobu z [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org
<< ergo ergonomický >>