Význam eroze
Co znamená slovo eroze? Zde naleznete 8 významů slova eroze. Můžete také přidat význam slova eroze sami

1

2   1

eroze


rozpad hornin a jiných útvarů vlivem větru, vody, znečištění prostředí (chemická e.) nebo působením organismů.
Zdroj: goniatit.cz

2

2   3

eroze


vymílání a obrušování zemského povrchu větrem a vodou | *
Zdroj: cs.wiktionary.org

3

1   2

eroze


– poškození kùže, které zasahuje jen do pokožky, nìkdy i odìrka (exkoriace).
Zdroj: 004.cz

4

1   2

eroze


proces odstraòování èástí zemského povrchu pùsobením vnìjších (exogenních sil) èinitelù, napøíklad vody, vìtru nebo ledovce etnická èistka
Zdroj: geografie.unas.cz

5

2   3

eroze


Eroze je přirozený proces rozrušování a transportu objektů na zemském povrchu (půda, horniny, skály, apod.). Příčinou eroze je mechanické působení pohybujících se okolních látek - p [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

6

1   2

eroze


Eroze je v systémové dynamice jev, který následuje překmit a předchází kolaps. Tento termín se pojí s podpůrnými veličinami (řečeno obecně, ve většině případů jsou to suroviny ne [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

7

1   2

eroze


Slovo eroze má více významů: eroze – přirozený proces rozrušování a transportu objektů na zemském povrchu, například půdní eroze eroze (systémová dynamika) v systémové dynamice je [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

8

1   3

eroze


Postupné rozrušování objektů na zemském povrchu (půda, horniny, skály, apod.) a přenos jejich částic na jiná místa. Erozi způsobuje nejčastěji voda (vodní eroze), nebo vítr (větrná eroze). Eroze je přirozeným přírodním procesem, na mnoha místech jí však zvyšuje činnost člověka. Příčinou nadměrné eroze býv [..]
Zdroj: dotace.nature.cz

Přidat význam slova eroze
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< ergonomie etiketa >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam