Význam estakáda
Co znamená slovo estakáda? Zde naleznete 3 významů slova estakáda. Můžete také přidat význam slova estakáda sami

1

0   1

estakáda


pozemní komunikace vedená na sloupech nebo pilíøích
Zdroj: islo.cz

2

0   1

estakáda


Vìtšinou ne pøíliš vysoký mostní objekt avšak znaèné délky, pøekonávající kromì hlavní pøekážky (øeka, komunikace atd.) i její široké okolí, které by šlo jednoduše nahradit náspem.
Zdroj: dalnice.com

3

0   1

estakáda


Estakáda je typ mostu, komunikační těleso nesené sloupy. Na rozdíl od těch mostů, jehož účelem je překlenout údolí, řeku apod., se estakády staví tam, kde by vzhledem k profilu terén [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova estakáda
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< espreso ester >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam