Význam etuda
Co znamená slovo etuda? Zde naleznete 4 významů slova etuda. Můžete také přidat význam slova etuda sami

1

1   0

etuda


1. cvičná hudební skladba; 2. krátký prozaický útvar na předem dané téma; 3. krátký herecký výstup
Zdroj: slovnik-cizich-slov-online.com

2

1   0

etuda


Výraz Etuda má trojí použití: etuda, v hudbě drobná skladba sloužící k výuce instrumentalisty etuda (literatura), v literatuře krátký prozaický útvar na předem dané téma etuda (divadlo), v divadelnict [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

3

0   0

etuda


Etuda [etýda] (z francouzského étude – učení, cvičení) je drobná hudební skladba pro jeden nástroj, sloužící k výuce instrumentalisty. Jejím cílem tedy není sdělit nějakou výraznější hudební myšlenku, [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

4

0   1

etuda


Hudební kompozice pùvodnì ke studiu urèitých technických problémù. Nìkteré technické etudy splòují i umìlecké požadavky. Nìkteré jsou dokonce psané pøímo pro koncertní úèely.  
Zdroj: pianovka.cz

Přidat význam slova etuda
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< éra epitéza >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam