Význam etymologie
Co znamená slovo etymologie? Zde naleznete 7 významů slova etymologie. Můžete také přidat význam slova etymologie sami

1

1   0

etymologie


nauka o původu a vývoji slov | * | označení původu konkrétního slova | *
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

1   0

etymologie


etymologie
Zdroj: cs.wiktionary.org

3

1   0

etymologie


(řec. etymon, pravý význam, původ slova), výklad slov podle jejich původu, odvození z kořene a pod.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com

4

0   0

etymologie


Souèást lingvistiky zkoumající pùvod a vývoj slov. Její souèástí je onomastika, zabývající se vlastními jmény.
Zdroj: marxismus.cz

5

0   0

etymologie


nauka o zákonitostech vývoje slov a zmìnách jejich významu
Zdroj: islo.cz

6

0   0

etymologie


Etymologie je obor lingvistiky zkoumající původ a vývoj slov. Tyto informace jsou sdruženy mj. v etymologických slovnících. Pokud v jazyce existují historické psané texty, pak jsou využív [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

7

0   0

etymologie


Etymologie je obor lingvistiky zkoumající původ a vývoj slov. Tyto informace jsou sdruženy mj. v etymologických slovnících. Pokud v jazyce existují historické psané texty, pak jsou využív [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova etymologie
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< etiketa fanatizmus >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam