Význam expozice
Co znamená slovo expozice? Zde naleznete 7 významů slova expozice. Můžete také přidat význam slova expozice sami

1

1   0

expozice


vystavení objektu účinkům světla resp. jiného záření | vystavení objektů, zvířat resp. uměleckých děl pro veřejnost | úvodní část literárního či hudebního díla | osvícen [..]
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

0   0

expozice


výstava, vystavení; úvodní èást díla; první uvedení hudební myšlenky ve skladbì; pùsobení, vystavení, vliv nìèeho
Zdroj: islo.cz

3

0   0

expozice


– vystavování, vystavování pøedmìtù
Zdroj: kingstyle.cz

4

0   0

expozice


Podrobnější informace naleznete v článku Světlo ve fotografii. Pro pořízení fotografického snímku je potřeba provést expozici, česky vystavení filmu nebo senzoru fotoaparátu světlu z [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

5

0   0

expozice


Expozice má více významů: výstava expozice (dávka záření) – míra ozáření nějakého objektu expozice (fotografie) – doba osvitu ve fotografii či filmu expozice (literatura) – úvod [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

6

0   0

expozice


Expozice je dozimetrická veličina vyjadřující, kolik ionizujícího záření prošlo určitým bodem prostoru. Je to velikost celkového náboje iontů jednoho znaménka vzniklých v jednotkové [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

7

0   2

expozice


proces, kterým je toxická látka vpravena nebo absorbována do organismu kteroukoliv cestou vstupu; doba působení látky o určité koncentraci
Zdroj: agromanual.cz

Přidat význam slova expozice
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< taška pozice >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam