Význam extáze
Co znamená slovo extáze? Zde naleznete 7 významů slova extáze. Můžete také přidat význam slova extáze sami

1

1   1

extáze


(řec.), vytržení, uchvácení, stav člověka, který je »bez sebe«.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com

2

1   1

extáze


Viz MDMA
Zdroj: drogy-info.cz

3

1   1

extáze


Vytržení mysli z reality za úèelem psychického blaha. Je souèástí mnoha rituálù, zejména náboženských. Dosahuje se hudbou, tance, pøípadnì za pomoci drog.
Zdroj: marxismus.cz

4

1   1

extáze


1. vytržení, rozèilení, nadšení, rozmíšení; mimoøádný citový stav spojený s nevnímáním okolí; 2. droga, která mùže zpùsobit trvalé poškození mozku, ecstasy
Zdroj: islo.cz

5

0   1

extáze


Slovo extáze (z řec. ek-stasis, nadšení, úžas, vytržení) nebo ekstáze má několik významů: Extáze (stav) – stav psychického blaha Extáze (droga) – uměle vytvořená (syntetická) d [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

6

0   1

extáze


Extáze (chemicky 3,4-methylendioxy-N-methylamfetamin, zkráceně MDMA) patří mezi uměle připravené drogy podávané obvykle ve formě pilulek či tobolek. Patří mezi amfetaminy. Účinky se p [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

7

0   1

extáze


Extáze (z řeckého εκστασις) je označení stavu ve kterém člověk nevnímá své okolí a prožívá pouze psychické blaho, většinou na úkor fyzického. Extatický stav byl od pradáv [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova extáze
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< exprese extenze >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam