Význam extenze
Co znamená slovo extenze? Zde naleznete 4 významů slova extenze. Můžete také přidat význam slova extenze sami

1

1   0

extenze


rozšíøení; lék. natažení, natahování konèetiny, napínání svalu, zlomených konèetin jako léèebný úkon
Zdroj: islo.cz

2

0   0

extenze


(lat.), rozsah, zejm. pojmu: množina předmětů, na něž se vztahuje.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com

3

0   0

extenze


Extenze - oznaèení pro pøíponu souborù. Název souboru je složen ze jména a pøípony. Pøípona se anglicky oznaèuje jako "file extension" a proto se i èesky obèas oznaèuje jako "extenze".
Zdroj: it-slovnik.cz

4

0   0

extenze


Extenze (z lat. extendo, rozpínám, rozpřahuji) a intenze (z lat. intendo, napřahuji, mířím) je dvojice pojmů, které se používají v různých oblastech a souvislostech. Ve filosofii, v klas [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova extenze
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< extáze extrapolace >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam