Význam filosofie myšlení
Co znamená slovo filosofie myšlení? Níže najdete jeden význam slova filosofie myšlení Můžete také přidat význam slova filosofie myšlení sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

filosofie myšlení


èást filosofie, zabývající se podstatou myšlení (obecnìji mentálních projevù) a jeho vztahem k fyzickému jsoucnu èlovìka. Klade si a pokouší se odpovìdìt mimo jiné na následující otázky: Závisí myšlen [..]
Zdroj: fim.uhk.cz
<< fí jev filosofie psychologie >>