Význam fixace (angl. fixation
Co znamená slovo fixace (angl. fixation? Níže najdete jeden význam slova fixace (angl. fixation Můžete také přidat význam slova fixace (angl. fixation sami

1

0   0

fixace (angl. fixation


ustrnutí na urèitém objektu, zpùsobu uspokojování potøeby, zpùsobu myšlení, vztahu k druhým, zpùsobu øešení situace, aèkoli individuální vývoj nebo zmìna podmínek by vyžadovaly j [..]
Zdroj: fim.uhk.cz

Přidat význam slova fixace (angl. fixation
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< filtry genetické programování >>