Význam fixace (angl. fixation
Co znamená slovo fixace (angl. fixation? Níže najdete jeden význam slova fixace (angl. fixation Můžete také přidat význam slova fixace (angl. fixation sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

fixace (angl. fixation


ustrnutí na urèitém objektu, zpùsobu uspokojování potøeby, zpùsobu myšlení, vztahu k druhým, zpùsobu øešení situace, aèkoli individuální vývoj nebo zmìna podmínek by vyžadovaly jiný zpùsob myšlení neb [..]
Zdroj: fim.uhk.cz
<< filtry genetické programování >>