Význam formální
Co znamená slovo formální? Zde naleznete 3 významů slova formální. Můžete také přidat význam slova formální sami

1

1   1

formální


Formalismus (z lat. forma, tvar a formalis, tvarový) znamená zdůrazňování tvaru, podoby či formy, někdy na úkor obsahu. V běžné řeči obvykle znamená přílišné zdůrazňování formal [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

2

0   1

formální


vyhovující požadavkùm, pøedpisùm; zdùrazòující formu
Zdroj: islo.cz

3

0   3

formální


formal
Zdroj: ped.muni.cz

Přidat význam slova formální
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< filtr formule >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam