Význam genealogie
Co znamená slovo genealogie? Zde naleznete 6 významů slova genealogie. Můžete také přidat význam slova genealogie sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

genealogie


(řec. genea, rod, pokolení) rodopis, zkoumání rodových vztahů a rodokmenů.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

genealogie


Pomocná historická vìda zkoumající rodovou posloupnost lidí. Podává svìdectví o sociálnì ekonomické vazbì na pøedky, nepøesná je však v otázkách biologické dìdiènosti, nebo mùže pøedpokládat roz [..]
Zdroj: marxismus.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

genealogie


pomocná vìda historická, zabývající se ¹lechtickými rody (rodopis).
Zdroj: pametihodnosti.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

genealogie


vìda zkoumající vztah dvou souvisejících jevù nebo faktù; rodokmen, rodopis, vìda o rodové posloupnosti
Zdroj: islo.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

genealogie


Genealogie (řec. génos, lat. genus = rod) je pomocná věda historická, která zkoumá vztahy mezi lidskými jedinci, vyplývající z jejich společného rodového původu. Genealogie se zabývá buď studiem jedno [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

genealogie


Genealogie (řec. génos, lat. genus = rod) je pomocná věda historická, která zkoumá vztahy mezi lidskými jedinci, vyplývající z jejich společného rodového původu. Genealogie se zabývá buď studiem jedno [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< Gaia geneze >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam