Význam gentleman
Co znamená slovo gentleman? Zde naleznete 7 významů slova gentleman. Můžete také přidat význam slova gentleman sami

1

1   1

gentleman


džentlmen
Zdroj: slovnik-cizich-slov-online.com

2

1   1

gentleman


V Anglii obecnì muž, v Americe oslovení poslance a senátora, v reálném kapitalismu muž s vyšším spoleèenským postavením, obdoba zidealizovaného kavalíra za feudalismu. Obìma býv [..]
Zdroj: marxismus.cz

3

1   1

gentleman


džentlmen
Zdroj: islo.cz

4

1   1

gentleman


Termín z histórie módy a z etikety. V estetike označuje človeka vyberaného vkusu, ktorý dokáže uplatniť v spoločnosti, avšak môže byť –> diletantom. Estetický význam ter [..]
Zdroj: estetickyslovnik.sk

5

0   0

gentleman


Gentleman - džentlmen, je v doslovném překladu jemný muž. Většinou se tím mínilo, že jde o muže z urozené rodiny nebo vyššího sociálního postavení. V obecném pojetí jde o někoho, kdo je obdařen vybraným chováním, je zdvořilý a čestný.
V Čechách je gentlemanovi nejbližší zřejmě označení rytíř anebo šlechtic s tím, že šlechtic koná opravdu jako šlechtic, tedy šlechetně. V původním smyslu slova rozumíme šlechticem velkorysého člověka, který se zodpovědně stará o své poddané, kteří mu slouží. Leží mu na srdci jejich základní lidské potřeby. V původním smyslu šlechtic nebyl vykořisťovatelem, ale spíše člověkem, který se zodpovědně staral o lidi jemu svěřené.
Výraz gentleman má rovněž další významy. V anglickém jazyce se tento termín používá také v obecném významu, jako muž anebo pán. Když řečník nebo hostitel pronáší uvítací řeč, oslovuje přítomné „Ladies and gentlemen, …“ – „Dámy a pánové, …“.
V americké angličtině se slovo gentleman používá rovněž pro poslance nebo člena sněmovny. Vyskytuje se také v označení pánských toalet - gentlemen nebo zkráceně gents.
Honzi - 1. prosince 2018

6

1   1

gentleman


Džentlmen (český přepis anglického výrazu gentleman) je muž z urozené rodiny nebo vyššího sociálního postavení. Může rovněž označovat muže vybraného chování, zdvořilého a čes [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

7

0   1

gentleman


(''knižně'') muž | džentlmen | man | — | lady | —
Zdroj: cs.wiktionary.org

Přidat význam slova gentleman
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Tyrolsko fill >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam