Význam gotika
Co znamená slovo gotika? Zde naleznete 7 významů slova gotika. Můžete také přidat význam slova gotika sami

1

2   0

gotika


evropský umělecký styl 12. – 16. století vyznačující se mj. výškově orientovanými stavbami | * Karel Čapek: Italské listy
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

0   0

gotika


Souhrnné oznaèení pro umìlecký sloh vrcholného a pozdního støedovìku. Odrážel upevòování centrální feudální a církevní moci, koncentraci a rùst jejího bohatství. [..]
Zdroj: marxismus.cz

3

0   0

gotika


støedovìký umìlecký sloh
Zdroj: islo.cz

4

0   0

gotika


Pojem oznaèuje období støedovìké kultury asi od r. 1140 cca do r. 1500.
Zdroj: apsida.cz

5

0   0

gotika


štýl stredovekého umenia v Európe, pochádzajúci z Francúzska, v architektúre ho charakterizujú lomené oblúky, rebrová klenba, štíhle ståpy a ve¾e a oporné piliere
Zdroj: kastiel.org

6

0   0

gotika


Gotika je umělecký sloh pomalu navazující na sloh románský. Začíná se projevovat od druhé poloviny 12. století a pokračuje ve vrcholném středověku zhruba po další tři staletí. V če [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

7

0   0

gotika


Gotika je umělecký sloh pomalu navazující na sloh románský. Začíná se projevovat od druhé poloviny 12. století a pokračuje ve vrcholném středověku zhruba po další tři staletí. V če [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova gotika
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< globalisace gratis >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam