Význam graficky
Co znamená slovo graficky? Zde naleznete 2 významů slova graficky. Můžete také přidat význam slova graficky sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

graficky


graphic
Zdroj: ped.muni.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

graficky


psaný, písemný; vyjádøený obrázkem, grafem, tiskem; týkající se umìlecké kresby nebo reprodukce
Zdroj: islo.cz
<< goniometrie gramatika >>