Význam gramatika
Co znamená slovo gramatika? Zde naleznete 6 významů slova gramatika. Můžete také přidat význam slova gramatika sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

gramatika


Gramatika označuje soubor pravidel používání určitého jazyka. V širším pojetí zahrnuje kromě nauky o skladbě jazyka (syntax - zabývá se větnou stavbou, druhy vět, větnými členy) a tvarosloví (morfologie - jde o nauku o tvorbě slov) také hláskosloví (zvuková složka jazyka), fonetiku a fonologii, nauku o slovní zásobě (lexikologie) a nauku o slohu (stylistika). Každé slovo bez ohledu na jeho význam spadá do určitých mluvnických kategorií. Mezi ně patří rod (ženský/mužský/střední), číslo (jednotné/množné) a pád (jeden ze sedmi). Svou gramatiku má nejen každý jazyk, ale také jeho nářečí (dialekty). Slovo gramatika (jinak také “mluvnice”) pochází z řeckého “grammatikē” (umění psát).
Zu - 11. prosince 2018

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

gramatika


grammar
Zdroj: ped.muni.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

gramatika


mluvnice
Zdroj: islo.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

gramatika


Slovo gramatika má tyto významy: gramatika či mluvnice – lingvistická disciplína, nejčastější význam deskriptivní gramatika diachronická či historická gramatika frázová gramatika – systém přepisovacíc [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

gramatika


Gramatika neboli mluvnice je soubor logických a strukturních pravidel, kterými se řídí stavba vět, větných členů a slov v určitém přirozeném jazyce. V tradičním pojetí zahrnuje morfologii (tvarosloví) [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

gramatika


Gramatika neboli mluvnice je soubor logických a strukturních pravidel, kterými se řídí stavba vět, větných členů a slov v určitém přirozeném jazyce. V tradičním pojetí zahrnuje morfologii (tvarosloví) [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< graficky grupoid >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam