Význam hexagram
Co znamená slovo hexagram? Zde naleznete 3 významů slova hexagram. Můžete také přidat význam slova hexagram sami

1

1   0

hexagram


hexagram - planetární konfigurace ve tvaru šestiúhelníku - šesticípé (Davidovy)hvìzdy. Je prolnutím živlových trigonù stejné polarity (oheò a vzduch nebo voda a zemì). Konfigurace propojuje vìdomí (op [..]
Zdroj: astrologie.cz

2

1   0

hexagram


Šesticípá hvězda, známá také jako pečeť Šalomounova nebo (v kontextu mimo okultismus) jako hvězda Davidova. Jsou to dva do sebe prostoupené trojúhelníky podle principu "jak nahoře, tak dole" [..]
Zdroj: world-of-magic-super.blog.cz

3

0   0

hexagram


V obecné pojetí je hexagram šesticípá hvězda (může být podobná Davidově hvězdě, jiné mají větší vrchní a spodní části). Zpravidla tedy vzniká prodloužením pravidelného šestiúhelníku tak, aby se přímky potkaly v šesti cípech nebo umístěním jednoho rovnostranného trojúhelníku přes druhý, obráceně položený trojúhelník tak, aby se protínaly příslušné strany. Lze ho také snadno zkontruovat tak, že narýsujeme kružnici a její poloměr na ni pětkrát naneseme. Hexagram pak vznikne propojením těchto bodů. Jde o jeden z nejstarších náboženských symbolů na světě, který byl používaný celou řadou vyznání z období starověku, nejčastěji ale ve východních kulturách (nikoliv v řecké a latinské kultuře a v křesťanství se objevil až později) V té době byl hojně používán pravděpodobně i pro jeho snadnou konstrukci. Řecký název hexagram tato konstrukce dostala až v 19.století.
Zu - 11. prosince 2018

Přidat význam slova hexagram
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< domy kvintil >>