Význam hinge
Co znamená slovo hinge? Zde naleznete 2 významů slova hinge. Můžete také přidat význam slova hinge sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

hinge


kloub, čep
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

hinge


hinge - anglické slovo oznaèující "pant". Používá se napøíklad pro oznaèení kloubu víka displeje u notebookù, tedy èást, která spojuje obrazovku notebooku s jeho hlavní èástí.
Zdroj: it-slovnik.cz
<< transducer weld >>