Význam historie
Co znamená slovo historie? Zde naleznete 10 významů slova historie. Můžete také přidat význam slova historie sami

1

4   2

historie


Historie je pojem, který nese dva různé významy, které ale nelze zcela přesně oddělit: Dějiny, dění, které proběhlo v minulosti, historické události, minulost bez ohledu na její zaznamenání dějepisem [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

2

2   1

historie


1. dìjepis; 2. dìjiny, minulost; 3. historka, pøíbìh
Zdroj: islo.cz

3

1   0

historie


Historie je pojem, který nese dva různé významy, které ale nelze zcela přesně oddělit: Dějiny, dění, které proběhlo v minulosti, historické události, minulost bez ohledu na její zaznamenání dějepisem [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

4

2   1

historie


Historie je pojem, který nese dva různé významy, které ale nelze zcela přesně oddělit: Dějiny, dění, které proběhlo v minulosti, historické události, minulost bez ohledu na její zaznamenání dějepisem [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

5

2   2

historie


věda o dějinách | dějiny, minulost
Zdroj: cs.wiktionary.org

6

1   1

historie


Historie je pojem, který nese dva různé významy, které ale nelze zcela přesně oddělit: Dějiny, dění, které proběhlo v minulosti, historické události, minulost bez ohledu na její zaznamenání dějepisem [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

7

2   3

historie


Minulá politika, psané dìjiny, období vývoje spoleènosti od vzniku prvních civilizací a vynálezu písma dodnes, pøibližnì od starovìku. Pøedchozí období, pravìk, bývá nazýván prehistorií. Souèasno [..]
Zdroj: marxismus.cz

8

1   2

historie


Zobrazit historii revizí souboru nebo adresář. Také znám jako „záznam“.
Zdroj: tortoisesvn.net

9

1   4

historie


isitolia • talatuku něčeho
Zdroj: dominicweb.eu

10

0   3

historie


tvořený Tórou, vycházející z Tóry, to, co je v Tóře
Bořek Přesný - 16. listopadu 2019

Přidat význam slova historie
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Ingrie votský >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam