Význam hoax
Co znamená slovo hoax? Zde naleznete 16 významů slova hoax. Můžete také přidat význam slova hoax sami

1

0   0

hoax


podvod, mystifikace, žert, kachna | fraud, fraudulence, dupery, humbug, put-on | podvést, napálit (někoho) | pull someone’s leg, play a joke on
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

0   0

hoax


Anglický termín, který se u nás vžil. Označuje podvodné a řetězové e-maily a nepravdivé poplašné zprávy, typicky nový virus, zpoplatnění ICQ, či rozdávání mobilů zdarma. Kdo nad [..]
Zdroj: svethardware.cz

3

0   0

hoax


podvod, mystifikace či žert; jde o šíření poplašných řetězových zpráv (nejčastěji e-mailů), které z různých důvodů (pomoc při hledání dětí, upozornění na počítačový vir [..]
Zdroj: bezpecnyinternet.cz

4

0   0

hoax


Masovo šírená vymyslená poplašná správa alebo nepravdivá zaujímavos šírená emailom, instant messagermi, sociálnymi sieami a pod.
Zdroj: tvorbastranky.sk

5

0   0

hoax


solidnì a dùvìryhodnì podaný nesmysl U¾ivatelé ho v dobré víøe ¹íøí hlavnì e-mailem (pøeposíláním). Vyskytuje se ve svìtì internetu, ale i v normálním ¾ivotì. Více viz èlán [..]
Zdroj: abowe.brbla.net

6

0   0

hoax


poplašná zpráva
Zdroj: islo.cz

7

0   0

hoax


[:houks:] poplašná zpráva, která varuje pøed vymyšleným neexistujícím nebezpeèím. Je to falešná poplašná zpráva, která se nezakládá na pravdì, ale uživatelé ji uvìøí a sami j [..]
Zdroj: it-slovnik.cz

8

0   0

hoax


šíření poplašných řetězových zpráv (nejčastěji e-mailů), které z různých důvodů (pomoc při hledání dětí, upozornění na počítačový vir atd.) vyzývají k přeposílání co největšímu počtu příjemců. Pojmem hoax se označuje také zpráva samotná.
Zdroj: bezpecne-online.cz

9

0   0

hoax


Slovo HOAX [:houks:] pochází z angličtiny a znamená poplašnou zprávu nebo také novinářskou kachnou. V počítačovém světě se tímto slovem nejčastěji označují vymyšlená varování p [..]
Zdroj: lupa.cz

10

0   0

hoax


Hoax (česky podvod, mystifikace či žert) je nevyžádaná zpráva, která uživatele varuje před nějakým virem, prosí o pomoc, informuje o nebezpečí, snaží se ho pobavit apod.
Zdroj: optimal-marketing.cz

11

0   0

hoax


Hoax je anglický výraz, který označuje falešnou či poplašnou zprávu. Většinou se používá v souvislosti s internetovou komunikací, kdy je výmysl, žert nebo podvod prezentován a rozesí [..]
Zdroj: sovanet.cz

12

0   0

hoax


poplašná pošta (E-mailové správy)
Zdroj: sospreskoly.org

13

0   0

hoax


falošná správa/poplašná správa/podvod, ktorý varuje napríklad pred neexistujúcim nebezpečným vírusom. Najčastejšie sa môžeme stretnúť s falošnými prosbami o pomoc, fámami o mobiln [..]
Zdroj: stopline.sk

14

0   0

hoax


může rovněž vyzývat na základě soucitu k pomoci (hledá se vzácná krevní skupina pro nemocné dítě, za každou další distribuci zprávy získá postižené dítě finanční příspěvek [..]
Zdroj: prosvetkolemnas.cz

15

0   0

hoax


Anglické slovo hoax (ze 17. století) obecně označuje podvod, mystifikaci či žertovnou klamnou zprávu. V elektronické komunikaci je hoax speciálně nevyžádaná e-mailová nebo IM zpráva, kt [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

16

0   0

hoax


slovo hoax se do češtiny dostalo z angličtiny, kde se stejnojmenný výraz používá pro označení drsného vtipu či žertovné poplašné zprávy. Obdobný význam si podstatné jméno hoax zachovalo též v českém jazyce, kde se jeho význam spíše blíží prostému vtipu či „nachytávce“. Jedná se o hovorové slovo a anglicismus, používaný zejména mladší generací.

Jako příklad použití slova hoax lze použít slovní spojení internetový hoax, který označuje situaci, kdy se internetový uživatel (oběť hoaxu) stane terčem vtipálka, přičemž cílem vtipu může být adresáta žertu pouze nachytat či v krajním případě zesměšnit. Vtipálek může být v hovorové mluvě označován též jako hoaxer.
Honzi - 5. prosince 2018


Přidat význam slova hoax
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Blume anat >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam