Význam hrad
Co znamená slovo hrad? Zde naleznete 14 významů slova hrad. Můžete také přidat význam slova hrad sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

hrad


Hrad (cizojazyčně a odborně též kastel z latinského castellum, z čehož pochází i označení kostel) je opevněné feudální sídlo vystavěné většinou v rozmezí 11.–16. století.[zdroj?] Ve spojení „raně stře [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

hrad


opevněné feudální sídlo
Zdroj: cs.wiktionary.org

3

1 Thumbs up   1 Thumbs down

hrad


opevněný sídelní útvar vrcholného středověku (v Čechách 12., 13. - počátek 16. století) s funkcí rezidenční, obrannou a správní. Podle umístění v terénu rozlišujeme hrady na kupách, hrady ostrožné, skalní, vodní. Z hlediska stavební formy mluvíme o typech, představujících však pouze pomocné moderní klasifikační kategorie: hrad přechodného typu, don [..]
Zdroj: zamek-veltrusy.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

hrad


Opevnìné sídlo vládnoucího rodu po vzniku feudální spoleènosti a dovršení tøídní diferenciace. Asi od 13. století poskytuje ochranu už ne všem, jako pøedchozí hradištì, ale jen vládcùm, jeji [..]
Zdroj: marxismus.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

hrad


støedovìké opevnìné panské sídlo, podle polohy vý¹inný nebo vodní (blatný), rozlo¾ený v rovinì a chránìný systémem rybníkù a vodních pøíkopù, podle…
Zdroj: pametihodnosti.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

hrad


opevněný sídelní útvar vrcholného středověku (v Čechách 12., 13. - počátek 16. století) s funkcí rezidenční, obrannou a správní. Podle umístění v terénu rozlišujeme hrady na kupách, hrady ostrožné, skalní, vodní. Z hlediska stavební formy mluvíme o typech, představujících však pouze pomocné moderní klasifikační kategorie: hrad přechodného typu, don [..]
Zdroj: zamek-jindrichuvhradec.eu

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

hrad


opevněný sídelní útvar vrcholného středověku (v Čechách 12., 13. - počátek 16. století) s funkcí rezidenční, obrannou a správní. Podle umístění v terénu rozlišujeme hrady na kupách, hrady ostrožné, skalní, vodní. Z hlediska stavební formy mluvíme o typech, představujících však pouze pomocné moderní klasifikační kategorie: hrad přechodného typu, don [..]
Zdroj: zamek-hluboka.eu

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

hrad


opevněný sídelní útvar vrcholného středověku (v Čechách 12., 13. - počátek 16. století) s funkcí rezidenční, obrannou a správní. Podle umístění v terénu rozlišujeme hrady na kupách, hrady ostrožné, skalní, vodní. Z hlediska stavební formy mluvíme o typech, představujících však pouze pomocné moderní klasifikační kategorie: hrad přechodného typu, don [..]
Zdroj: hrad-bouzov.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

hrad


Hrad je v Česku zažité pojmenování Pražského hradu, popřípadě přeneseně prezidenta. Za období první republiky se takto označovala také neoficiální skupina prezidenta Masaryka a jeho poradců z různých [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

hrad


Hrbáčkovy tůně jsou významnou přírodní rezervací ve středním Polabí a součástí Evropsky významné lokality Natura 2000. Jedná se o skupinu jezírek vzniklých na místě bývalých říčních meandrů po odveden [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

11

0 Thumbs up   1 Thumbs down

hrad


středověké opevněné  panské sídlo s obrannou i správní funkcí, podle polohy výšinné nebo nížinné, vodní
Zdroj: bystre.unas.cz

12

2 Thumbs up   3 Thumbs down

hrad


opevněný sídelní útvar vrcholného středověku (v Čechách 12., 13. - počátek 16. století) s funkcí rezidenční, obrannou a správní. Podle umístění v terénu rozlišujeme hrady na kupách, hrady ostrožné, skalní, vodní. Z hlediska stavební formy mluvíme o typech, představujících však pouze pomocné moderní klasifikační kategorie: hrad přechodného typu, don [..]
Zdroj: hruby-rohozec.eu

13

0 Thumbs up   1 Thumbs down

hrad


typ obydlí živoèichù, které dosahuje znaèných rozmìrù. "Hradem" se napø. oznaèují bobøí kupy nebo podzemní jezevèí komplexy nor (tzv. noøištì).
Zdroj: savci.upol.cz

14

0 Thumbs up   1 Thumbs down

hrad


opevněný sídelní útvar vrcholného středověku (v Čechách 12., 13. - počátek 16. století) s funkcí rezidenční, obrannou a správní. Podle umístění v terénu rozlišujeme hrady na kupách, hrady ostrožné, skalní, vodní. Z hlediska stavební formy mluvíme o typech, představujících však pouze pomocné moderní klasifikační kategorie: hrad přechodného typu, don [..]
Zdroj: januv-hrad.cz

<< Sverige igår >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam