Význam implikace
Co znamená slovo implikace? Zde naleznete 6 významů slova implikace. Můžete také přidat význam slova implikace sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

implikace


(lat.), v logice vztah, kdy z pravdivosti jednoho výroku plyne pravdivost druhého.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

implikace


podmíněný výrok složený z podmínky nutné a podmínky dostačující “jestliže,pak”.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

implikace


implication
Zdroj: ped.muni.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

implikace


vyplývání; podmínìný výrok typu jestliže pak, z toho plyne
Zdroj: islo.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

implikace


vøazení, zaøazení, vèlenìní do nìèeho
Zdroj: help24.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

implikace


Implikace (z lat. implicatio, propletení, zahrnutí) znamená vztah vyplývání nebo zahrnutí. Skutečnost nebo výpověď A implikuje nějaké B pokud z A nutně vyplývá B, případně pokud je B v A už zahrnuto č [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< imanentní indukce >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam