Význam index
Co znamená slovo index? Zde naleznete 49 významů slova index. Můžete také přidat význam slova index sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

index


 Metoda vypoctu priemernej hodnoty ceny akcií rozličných spoločností v danom indexe.
Zdroj: binarneopcie.eu

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

index


Měřítko vývoje – ať už se jedná o vývoj cen konzumního zboží (cenový index spotřebního zboží) nebo vývoj kurzů na trzích cenných papírů. Na peněžních a kapitálových trzích je v dnešní době již téměř v [..]
Zdroj: investicniklub.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

index


index | rejstřík
Zdroj: cs.wiktionary.org

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

index


vnější označení číslem, pořadí, ukazatel.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

index


Studijní prùkaz, výkaz studenta o studiu, jsou zde zapsány vybrané pøedmìty, výsledky zápoètù a zkoušek
Zdroj: vysokeskoly.com

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

index


index, pl. indices
Zdroj: ped.muni.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

index


je hlavním průkazem studenta VŠ, obsahuje kromě identifikačních údajů všechny záznamy o vykonaných zkouškách, zápočtech, potvrzení lékaře o schopnosti studia. Je studentům předán většinou při imatriku [..]
Zdroj: vejska.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

index


Měřítko vývoje – ať už se jedná o vývoj cen konzumního zboží (cenový index spotřebního zboží) nebo vývoj kurzů na trzí [..]
Zdroj: csas.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

index


Ukazatel znázorňující trend vývoje na určitém akciovém trhu. Z tržních cen vybraných akcií se vytváří agregátní ukazatel, který odráží současný stav a vývoj kurzu na burze.
Zdroj: cnb.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

index


Akciové indexy mapují vývoj na jednotlivých trzích, popř. v jednotlivých oborech. Zřejmě nejsledovanější světové indexy jsou americk&yacu [..]
Zdroj: czechwealth.cz

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

index


Ukazatel znázorňující trend vývoje na určitém akciovém trhu. Z tržních cen vybraných akcií se vytváří agregátní ukazatel, který odráží současný stav a vývoj kurzu na burze.
Zdroj: abcfv.cz

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

index


měřítko vývoje, ukazatel vývoje sloužící k měření výkonnosti určitého trhu nebo fondu
Zdroj: mojeinvestice.cz

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

index


kazatel sloužící k mìøení výkonnosti urèitého trhu nebo fondu. Napø. PX-50 je akciový index Burzy cenných papírù Praha, PK-30 je index RM-Systému.
Zdroj: home.tiscali.cz

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

index


Ukazatel vyjadřující poměr dvou hodnot téhož ukazatele obvykle v čase.
Zdroj: apogeo.cz

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

index


kazatel sloužící k měření výkonnosti určitého trhu nebo fondu. Např. PX-50 je akciový index Burzy cenných papírů Praha, PK-30 je index RM-Systému.
Zdroj: cpinvest.cz

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

index


Ukazatel sloužící k měření výkonnosti určitého trhu nebo fondu. Např. PX je akciový index Burzy cenných papírů Praha.
Zdroj: miras.cz

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

index


Znázorňuje trend vývoje na kapitálovém trhu. Z tržních cen vybraných cenných papírů se vytváří hromadný ukazatel, který odráží současný stav a vývoj jejich kurzů na trhu. K nejznámějším indexům patří např. americký Dow Jones, S&P 500 nebo FTSE 100 (zahrnující 100 největších společností regitrovaných ve Velké Británii). I pražská burza má svůj a [..]
Zdroj: rsj.com

18

1 Thumbs up   1 Thumbs down

index


Ukazatel sloužící k měření výkonnosti určitého trhu nebo fondu. Např. PX-50 je akciový index Burzy cenných papírů Praha, PK-30 je index RM-Systému.
Zdroj: traders.cz

19

0 Thumbs up   0 Thumbs down

index


Statistický nástroj měřící změny v ekonomice nebo změny na finančních trzích během určené doby. To se většinou dělá tak, že posuzované cenné papíry poměřujeme k základnámu číslu, které se rovná 100%.
Zdroj: cz.brokerjet.com

20

0 Thumbs up   0 Thumbs down

index


Method of calculating the average value (differently weighted) of the stock price of different companies contained in the index.
Zdroj: binarneopcie.eu

21

0 Thumbs up   0 Thumbs down

index


Index je statistický ukazatel vývoje nějakého trhu, popřípadě jiného podkladového aktiva v čase. V ekonomii a investiční praxi se nejčastěji setkáme s akciovými indexy, ale existují například i komodi [..]
Zdroj: cz.saxobank.com

22

0 Thumbs up   0 Thumbs down

index


(akcioví index) někdy zvaný akciový koš je portfolio akcií shrnuté do jednoho instrumentu obchodovaného na burze
Zdroj: czshares.com

23

0 Thumbs up   0 Thumbs down

index


studijní průkaz sloužící pro záznam zapsaných předmětů, dosažených studijních výsledků a další záznamy, některé školy ho nahrazují elektronickými systémy zápisu známek
Zdroj: dzadureder.cz

24

0 Thumbs up   0 Thumbs down

index


Index přináší základní informaci o stavu a vývoji trhu. Indexy nejsou ve své podstatě nic jiného než do jednoho čísla koncentrované ceny několika (zpravidla nejlikvidnějších) akcií. Umožňují tak snadné srovnání vývoje s ostatními trhy.
Zdroj: eakcie.cz

25

0 Thumbs up   0 Thumbs down

index


def. .... - diverzity (ang. diversity index) - matematický index diverzity druhu ve spoleèenstvu. B-H-T - množivosti (ang. ..) - koeficient urèující prùmìrný poèet potomstva z poètu samic v produktivn [..]
Zdroj: savci.upol.cz

26

0 Thumbs up   0 Thumbs down

index


1. seznam, soupis, rejstøík; 2. symbol užívaný k rozlišování objektù; 3. výkaz o studiu na vysokých školách; 4. hodnotový ukazatel
Zdroj: islo.cz

27

0 Thumbs up   0 Thumbs down

index


Studijní průkaz sloužící pro záznam zapsaných předmětů, dosažených studijních výsledků a další záznamy. Některé školy ho nahrazují elektronickými systémy zápisu známek.
Zdroj: vysokeskoly.cz

28

0 Thumbs up   0 Thumbs down

index


Akciové indexy mapují vývoj na jednotlivých trzích, popř. v jednotlivých oborech. Zřejmě nejsledovanější světové indexy jsou americký Dow Jones Industrial Average (DJIA), Nasdaq Composite či Standard & Poors 500. Prvně zmíněný zachycuje vývoj 30 blue chip [..]
Zdroj: ludvik-turek.com

29

0 Thumbs up   0 Thumbs down

index


Ukazatel vyjadřující vývoj celkové hodnoty trhu. Např. v indexu akciového trhu se odráží nárůst nebo pokles v hodnotě všech akciových titulů zařazených do báze indexu.
Zdroj: woodis.cz

30

0 Thumbs up   0 Thumbs down

index


Ukazatel ze světa statistiky, který zobrazuje změny určitých veličin v průběhu času. Akciové indexy reflektují světový vývoj vybraného koše akcií na určité burze. indexy se používají jako Benchmark při posouzení performance odpovídajících [..]
Zdroj: rb.cz

31

0 Thumbs up   0 Thumbs down

index


Termín semiotiky. Označuje taký –> znak, medzi ktorým a predmetom označovania existuje reálny vzťah.
Zdroj: estetickyslovnik.sk

32

0 Thumbs up   0 Thumbs down

index


abecední seznam osobních, místních i věcných hesel (např. k podacímu protokolu). Příloha č. 1, odst. III, 5, k vyhlášce č. 645/2004 Sb.
Zdroj: vychodoceskearchivy.cz

33

0 Thumbs up   0 Thumbs down

index


Index - [angl.] register, zoznam, výkaz.
Zdroj: bonumeng.eu

34

0 Thumbs up   0 Thumbs down

index


V relační databázi na základě databázový objekt, který poskytuje rychlý přístup k datům v řádcích tabulka se hodnoty klíč.
Zdroj: technet.microsoft.com

35

0 Thumbs up   0 Thumbs down

index


Statistický nástroj měřící změny v ekonomice nebo změny na finančních trzích během určené doby. To se většinou dělá tak, že posuzované cenné papíry poměřujeme k základnámu číslu, které se rovná 100%.
Zdroj: brokerjet.cz

36

0 Thumbs up   0 Thumbs down

index


Je databáze s obsahem webových stránek, kterou vytváří a udržuje vyhledávač. Internetové stránce, která je umístěna v databázi vyhledávače pak říkáme že je zaindexovaná.
Zdroj: actual-net.cz

37

0 Thumbs up   0 Thumbs down

index


Je studijní průkaz, který slouží pro zápis předmětl a jejich dosažených výsledků. Ve většině škol je již nahrazen elektronickým syst&eacu [..]
Zdroj: euagency.cz

38

0 Thumbs up   0 Thumbs down

index


ukazatel určité hodnoty"
Zdroj: fondmarket.cz

39

0 Thumbs up   0 Thumbs down

index


výraz pro obtížnost jamek na "score card" - viz "hcp", "stroke"
Zdroj: golfczech.cz

40

0 Thumbs up   0 Thumbs down

index


Pojem používaný úhradovou vyhláškou 2009 pro Relativní váhu DRG (skupiny)
Zdroj: drg.nrc.cz

41

0 Thumbs up   0 Thumbs down

index


viz Studijní průkaz
Zdroj: fp.tul.cz

42

0 Thumbs up   0 Thumbs down

index


pozorovatelný jev, který byl dosazen za ménì pozorovatelný jev nebo za jev, který nemùže být pozorován (napø. mentální vìk, IQ, index vlivu)
Zdroj: help24.cz

43

0 Thumbs up   0 Thumbs down

index


Index (lat., původně "ukazováček"), znamená ukazatel, seznam, přehled; tento pojem se využívá v těchto významech: seznam všeobecně, jako např.: obsah knihy; vysokoškolský index – výkaz o stu [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

44

0 Thumbs up   0 Thumbs down

index


INDEX (někdy též označovaný jako klíč – KEY) je databázová konstrukce, sloužící ke zrychlení vyhledávacích a dotazovacích procesů v databázi, definování unikátní hodnoty sloupce tabulky nebo optimaliz [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

45

0 Thumbs up   0 Thumbs down

index


Index (lat., původně "ukazováček"), znamená ukazatel, seznam, přehled; tento pojem se využívá v těchto významech: seznam všeobecně, jako např.: obsah knihy; vysokoškolský index – výkaz o stu [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

46

0 Thumbs up   0 Thumbs down

index


Index je druh znaku, kde mezi znakem a jím označovaným objektem existuje věcná souvislost. Jako index lze označit např. kouř (znak ohně, věcná souvislost mezi kouřem a ohněm), v lingvistice pak např. [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

47

0 Thumbs up   0 Thumbs down

index


Index bylo české exilové nakladatelství založené počátkem 70. let 20. století v Kolíně nad Rýnem A. Müllerem a B. Utitzem. Nakladatelství INDEX vydalo přes 200 knižních titulů, převážně od spisovatelů [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

48

0 Thumbs up   0 Thumbs down

index


Index je na webových stránkách první a nejdůležitější stránka, z níž se přistupuje na všechny ostatní. Označuje se jako domovská stránka nebo home page. Když webový server obdrží HTTP požadavek na urč [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

49

0 Thumbs up   0 Thumbs down

index


Index v matematice znamená pomocný symbol, jímž se rozlišují prvky nějaké množiny. Zapisuje se vpravo dole vedle obecného symbolu prvku (angl. subscript). Příklady: X2; Yn-1; V některých oblastech mat [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< ceiling bed >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam