Význam instrukce
Co znamená slovo instrukce? Zde naleznete 8 významů slova instrukce. Můžete také přidat význam slova instrukce sami

1

1   0

instrukce


Adresné zadání příkazu k nákupu nebo prodeji cenného papíru do obchodního systému burzy na základě sjednaného obchodu dvou protistran nebo bez předchozího sjednání proti tvůrci trhu.
Zdroj: eakcie.cz

2

1   0

instrukce


Předpis, podle něhož provádí počítač jednu dílčí operaci. Zpravidla obsahuje jednu nebo několik adres (podle povahy stroje) a operační znak, jímž je operace kódována.
Zdroj: historiepocitacu.cz

3

0   0

instrukce


Specifikace jednoduché činnosti, kterou má provést technický prostředek (nejčastěji procesor). Binární tvar instrukce se skládá většinou z instrukčního kódu (na začáteku; určuje typ instrukce) a z par [..]
Zdroj: svethardware.cz

4

0   0

instrukce


Adresné zadání příkazu k nákupu nebo prodeji cenného papíru do obchodního systému burzy na základě sjednaného obchodu dvou protistran nebo bez předchozího sjednání proti tvůrci trhu.
Zdroj: maklerska-zkouska.cz

5

0   0

instrukce


návod, pouèení, pøedpis
Zdroj: islo.cz

6

0   0

instrukce


příkaz člena burzy k nákupu nebo prodeji předmětu obchodu, ve kterém člen burzy vkládající tento příkaz identifikuje protistranu obchodu Pramen Článek 2 Pravidel obchodování Burzy cenných papírů Praha, a.s. Viz také burza cenných papírů objednávka (na burze)
Zdroj: business.center.cz

7

0   0

instrukce


souhrnné zkrácen označení informace plátci po přijetí platebního příkazu.
Zdroj: exchange.cz

8

0   0

instrukce


Instrukce je forma informace určená pro dorozumívání. základní význam příkaz, pokyn, návod, předpis, směrnice, případně i vysvětlení akce, chování metody nebo úlohy jiné významy strojová instrukce – k [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova instrukce
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< IMAP4 Instrukční sada >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam