Význam interview
Co znamená slovo interview? Zde naleznete 8 významů slova interview. Můžete také přidat význam slova interview sami

1

1 Thumbs up   1 Thumbs down

interview


rozhovor, interview
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

1 Thumbs up   1 Thumbs down

interview


Metodicky vedený rozhovor s cílem získat informace. Využívá se pøedevším v žurnalistice a sociologických výzkumech. Tazatel rozhoduje o tématech, otázkách a rozsahu využití získaného ma [..]
Zdroj: marxismus.cz

3

2 Thumbs up   2 Thumbs down

interview


Interview - [angl.] rozhovor, pohovor.
Zdroj: bonumeng.eu

4

1 Thumbs up   1 Thumbs down

interview


Viz hloubkové individuální rozhovory.
Zdroj: survio.com

5

1 Thumbs up   1 Thumbs down

interview


Přijímací pohovor. Slovo interview se v jiných než pracovních oblastech chápe v širším smyslu jako rozhovor vedený určitou metodou s cílem získat informace (např. rozhovor novináře s osobn [..]
Zdroj: prace.rovnou.cz

6

1 Thumbs up   1 Thumbs down

interview


Původní anglický název se používá přibližně stejně často jako české označení rozhovor. Rozhovor patří ke královským novinářským disciplínám. Autor by měl být vybaven hlubokými profesními i životními z [..]
Zdroj: spindoctors.cz

7

1 Thumbs up   1 Thumbs down

interview


Interview (z francouzského entrevue, přeneseno do anglického inter a view) je metodicky vedený rozhovor s cílem získat potřebné informace, používaný především v žurnalistice. Interview je také publici [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

8

1 Thumbs up   1 Thumbs down

interview


Interview, tedy metodicky vedený rozhovor, se v sociologii a dalších vědách používá jako jedna ze základních výzkumných metod. Rozhovor je výzkumná a diagnostická technika, která spočívá v dotazování. [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< île liaison >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam