Význam inverze
Co znamená slovo inverze? Zde naleznete 10 významů slova inverze. Můžete také přidat význam slova inverze sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inverze


inversion
Zdroj: ped.muni.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inverze


Otoèení urèitého úseku chromozomu o 180o.
Zdroj: user.mendelu.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inverze


zvrat, obrat, pøemístìní, pøevrácení; teplotní i. stav atmosféry, pøi nìmž teplota vzduchu v urèité vrstvì stoupá
Zdroj: islo.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inverze


Za normálního stavu se ovzduší ohřívá o zemský povrch a stoupá vzhůru. Na jeho místo přichází nový chladný vzduch. Stoupající teplý vzduch se pak po každých 150 metrech výšky ochlazuje o jeden Celsiův [..]
Zdroj: vitejtenazemi.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inverze


Teplotní inverze – je stav ovzduší, kdy se teplota vzduchu směrem vzhůru nezmenšuje, ale zvětšuje. U povrchu země je chladnější vzduch (např. od sněhu) než ve vyšší vrstvě. Teplotní inverze brání promíchávání vzduchu a ve znečištěném ovzduší průmyslových oblastí se vytváří smog, což je směs mlhy, prachu a kouřových zplodin. Na člověka má škodlivé ú [..]
Zdroj: cistenebe.cz (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inverze


Inverze teploty vzduchu neboli teplotní inverze je meteorologický jev, kdy teplota vzduchu v některé vrstvě dolní atmosféry s výškou neklesá, ale stoupá. Jedním z následků inverze teploty vzduchu je výrazné zvýšení koncentrace škodlivin z výfuků a komínů v nehybné přízemní vrstvě vzduchu. K inverzním situacím, trvajícím řadu dní, dochází zpravidla [..]
Zdroj: dycham.ostrava.cz (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inverze


Jev, kdy v územích se znaènými reliéfními a expozièními zmìnami zemského povrchu v nižších polohách v údolích, stržích, roklích, v rozsáhlých sníženinách apod., se vlivem klimatu (pøedevším teplot) vyskytuje vegetace vyšších poloh, ve srovnání s celkovým rozšíøením jednotlivých druhù v horizontálním a vertikálním smìru, a naopak ve vyšších polohách [..]
Zdroj: mezistromy.cz (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inverze


Inverze (z lat. in-versio, obrácení, převrácení) je proces, při němž dochází k převrácení dvou nebo více věcí oproti přirozenému (nebo obvyklému) stavu. Může se vztahovat k těmto článkům: inverze (jaz [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inverze


Inverze je prvek horské dráhy, kdy se lidé ve vozíku ocitnou hlavou dolů a následně se vrátí do původní polohy.
Zdroj: cs.wikipedia.org

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inverze


Inverze je obrácení slovosledu. Používá se v mnoha jazycích, ale ne vždy má použití stejný důvod a význam.
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< inversní zobrazení izomorfismus >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam