Význam irelevantní
Co znamená slovo irelevantní? Zde naleznete 3 významů slova irelevantní. Můžete také přidat význam slova irelevantní sami

1

0   0

irelevantní


bezvýznamný, nepodstatný, vedlejší
Zdroj: islo.cz

2

0   0

irelevantní


Relevance (z lat.) znamená významnost či důležitost, obvykle ve vztahu k nějakému cíli nebo záměru. Informace, okolnost nebo prostředek je vzhledem k danému cíli relevantní, pokud význa [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

3

0   1

irelevantní


Jde o přívlastek označující poznámku nebo podnět, kteýr je bezvýznamný, nepodstatný či v dané situaci vedlejší. Není důležitý zpravidla proto, že jeho vynechání ani začlenění do argumentace nebo rozhodovacího procesu nebude mít vliv na průběh nebo výsledek. Jeho opakem je věc “relevantní”, u níž se ještě dodává k čemu. Relevance totiž významně závisí na konkrétním kotextu, ve kterém je zvažována. Zatímco v jednom může být argument irelevantní, v jiném kontextu to samé tvrzení relevantní je. Zároveň relevance závisí i na osobních postojích a názorech každého člověka. Zatímco pro věřícího může být například relevantní, zda byl jeho partner pokřtěn, pro ateistu je to samé irelevantní).
Zu - 11. prosince 2018

Přidat význam slova irelevantní
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< iredenta ireparabilní >>