Význam k m b
Co znamená slovo k m b? Zde naleznete 2 významů slova k m b. Můžete také přidat význam slova k m b sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

k m b


K+M+B (v některých zemích C+M+B) je nápis, který se jako součást katolické tradice píše křídou na dveře domů o svátku Zjevení Páně (6. ledna). K+M+B označuje Kašpara, Melichara a Baltasara, tři mudrce z Nového zákona.
gertasik - 7. dubna 2014

2

1 Thumbs up   1 Thumbs down

k m b


Svátek Zjevení Páně, lidově „Třech králů“ (6.1.), odjakživa doprovázely lidové zvyky. Na křesťanském Východě se světí křestní voda a žehnají se řeky. Ve střední Evropě je zvykem žehnání domů, při němž se na dveře křídou píší písmena C+M+B s udáním letopočtu. V Čechách obvykle K+M+B. Nejsou to počáteční písmena jmen „Třech králů“: Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově traduje, nýbrž zkratka latinského Christus mansionem benedicat: Kristus požehnej tomuto domu. A není pouze symbolické, že se toto žehnání domů provádí na počátku roku...
Gabriel - 4. prosince 2014
<< Psychofarmaka n/a >>