Význam kód
Co znamená slovo kód? Zde naleznete 8 významů slova kód. Můžete také přidat význam slova kód sami

1

0   0

kód


systém umožňující jednoznačné převádění informací mezi dvěma různými způsoby záznamu | * | skupina písmen, číslic popř. jiných znaků, zastupující dohodnutým způsobem jedn [..]
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

0   0

kód


code
Zdroj: ped.muni.cz

3

0   0

kód


1. logická posloupnost pøíkazù programovacího jazyka, 2. významovì té¾ ¹ifra Konference – té¾ e-mailová konference Vìt¹inou vy¾adují registraci. Konference bývá pro skupinu li [..]
Zdroj: abowe.brbla.net

4

0   0

kód


Hodnota, která urèuje výstup kódovacího algoritmu pøi transformaci hladkého textu na text kódovaný. Délka kódu obecnì urèuje obtí¾nost dekódování textu dané zprávy.
Zdroj: datoveschranky.info

5

0   0

kód


Systém pravidel a znaků pro vyjádření informací.
Zdroj: historiepocitacu.cz

6

0   0

kód


– zpùsob zápisu informací, který každému znaku pøiøazuje symbol. Napøíklad Morseova abeceda.
Zdroj: aldebaran.cz

7

0   0

kód


Kód je předpis, podle nějž se informace převádějí do jiné reprezentace za účelem jejich přenosu či záznamu. Je to tedy způsob, jakým se informace sdělují nebo zapisují na různá m [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

8

0   0

kód


Kód je předpis, podle nějž se informace převádějí do jiné reprezentace za účelem jejich přenosu či záznamu. Je to tedy způsob, jakým se informace sdělují nebo zapisují na různá m [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova kód
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< smog dekódovat >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam