Význam kino
Co znamená slovo kino? Zde naleznete 4 významů slova kino. Můžete také přidat význam slova kino sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kino


místo určené k hromadnému sledování filmových představení | * | biograf, kinematograf, bio; biják
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kino


1. filmové pøedstavení, biograf; podívaná; 2. èerná nebo èervená klovatina z nìkterých tropických døevin užívaná v lékaøství, parfumerii, koželužství
Zdroj: islo.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kino


Kino je místo (obvykle budova), které je určeno k hromadnému sledování filmových představení. Filmový projektor, který je umístěn vzadu v projekční kabině, promítá film na plátno, které je umístěno vp [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kino


kino
Zdroj: personal.ceu.hu

<< judo soukromí >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam