Význam klasicismus
Co znamená slovo klasicismus? Zde naleznete 7 významů slova klasicismus. Můžete také přidat význam slova klasicismus sami

1

2   1

klasicismus


Klasicismus je umělecký směr, který se inspiruje především antickými vzory a zdůrazňuje střízlivý rozum, uměřenost a jasný, pravidelný řád. Vznikl ve Francii 17. století za vlády [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

2

1   1

klasicismus


Navázání na klasické umìní antiky v období konèícího baroka a rokoka, od poloviny 18. století pøevládající umìlecký sloh ovlivòovaný romantismem. Dùstojná, klidná a&nbs [..]
Zdroj: marxismus.cz

3

2   2

klasicismus


sloh evropského umění, navazující na řeckou a římskou antiku, v českých zemích od konce 18. stol. do poloviny 19. stol.
Zdroj: bystre.unas.cz

4

1   1

klasicismus


Období hudebního klasicismu se datuje zhruba mezi lety 1750-1820, v podstatě po dobu celého 18. století, především jeho druhé poloviny. Melodicky a harmonicky se snaží o ucelené a přehled [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

5

1   2

klasicismus


umělecký sloh inspirovaný uměním starověkého Řecka a Říma
Zdroj: cs.wiktionary.org

6

0   1

klasicismus


V hudbì období tvorby 18. století, vyznaèující se melodickou, harmonickou i formální vyrovnaností, uceleností a pøehledností. Kontrastuje tak výraznì s neklidem pøedcházejícího barok [..]
Zdroj: sbor.webzdarma.cz

7

1   2

klasicismus


Klasicismus je umělecký směr, který se inspiruje především antickými vzory a zdůrazňuje střízlivý rozum, uměřenost a jasný, pravidelný řád. Vznikl ve Francii 17. století za vlády [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova klasicismus
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< šintoismus pálit >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam