Význam kognice
Co znamená slovo kognice? Zde naleznete 6 významů slova kognice. Můžete také přidat význam slova kognice sami

1

2   0

kognice


též poznávání; obecné oznaèení procesu poznávání, tedy procesù a struktur, které se týkají percepce, pøedstavivosti, vysvìtlování, oèekávání, øešení problémù, vytváøení [..]
Zdroj: fim.uhk.cz

2

1   0

kognice


poznávání, poznávací schopnost
Zdroj: islo.cz

3

0   0

kognice


viz disonantní kognice
Zdroj: fim.uhk.cz

4

0   0

kognice


viz distribuovaná kognice
Zdroj: fim.uhk.cz

5

0   0

kognice


viz konsonantní kognice
Zdroj: fim.uhk.cz

6

0   0

kognice


viz sociální kognice
Zdroj: fim.uhk.cz

Přidat význam slova kognice
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< klíèový podnìt kognitivismus >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam