Význam kolej
Co znamená slovo kolej? Zde naleznete 7 významů slova kolej. Můžete také přidat význam slova kolej sami

1

0   0

kolej


1. zaøízení sloužící k ubytování, popø. i stravování studentù vysokých škol; vyšší škola s internátem (ve Velké Británii, USA); 2. jízdní cesta kolejových vozidel
Zdroj: islo.cz

2

0   0

kolej


Jedná se o ubytovací zařízení, sloužící studentům, kteří nemají trvalý pobyt v místě vysoké školy. 
Zdroj: euagency.cz

3

0   0

kolej


Kolej nebo koleje mohou být: Doprava (kolej od slova kolo) kolej – součást svršku dráhy, t. j. dopravní cesty kolejové drážní dopravy, nebo strojních zařízení, zpravidla dvojice kolejn [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

4

0   0

kolej


Kolej je součást kolejového svršku dráhy pro kolejová vozidla. Obvykle sestává ze dvou kolejnic, tj. podélných ocelových profilů, které jsou od sebe vzdáleny o stanovený rozchod a upevn [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

5

0   0

kolej


Kolej (z latinského collegium) je ubytovací zařízení internátního typu, původně ve smyslu kláštera (např. Jezuitská kolej Klementinum). V dnešní době obvykle jako celoroční ubytovna [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

6

0   1

kolej


stopa po kolech vozu | * | dvojice kolejnic | * | studentská ubytovna | * | internát
Zdroj: cs.wiktionary.org

7

0   1

kolej


Kolej (z latinského collegium) je ubytovací zaøízení pro studenty vysokých škol fungující celoroènì. Jeho souèástí obvykle nìkdy i stravovací zaøízení - menza (vysokoškolská jíde [..]
Zdroj: vysokeskoly.com

Přidat význam slova kolej
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< intervence koeficient >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam