Význam komunismus
Co znamená slovo komunismus? Zde naleznete 5 významů slova komunismus. Můžete také přidat význam slova komunismus sami

1

2 Thumbs up   2 Thumbs down

komunismus


Komunismus (z latinského communis = „společný“) je politická ideologie, požadující společné vlastnictví a odmítající třídní rozdíly mezi lidmi. Její zastánci se označují jako komunisté. Dále se tak oz [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

2

2 Thumbs up   3 Thumbs down

komunismus


Idea sociálnì spravedlivé spoleènosti vznikající jako dùsledek nespravedlnosti svìta. Objevovala se nejprve jako urèitá vzpomínka na rovnost lidí v prvotní pospolitosti, jako idea posmrtné sprave [..]
Zdroj: marxismus.cz

3

1 Thumbs up   2 Thumbs down

komunismus


Komunismus (z latinského communis = „společný“) je politická ideologie, požadující společné vlastnictví a odmítající třídní rozdíly mezi lidmi. Její zastánci se označují jako komunisté. Dále se tak oz [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

4

2 Thumbs up   3 Thumbs down

komunismus


Komunismus (z latinského communis = „společný“) je politická ideologie, požadující společné vlastnictví a odmítající třídní rozdíly mezi lidmi. Její zastánci se označují jako komunisté. Dále se tak oz [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

5

1 Thumbs up   4 Thumbs down

komunismus


názor nebo ideologie usilující o dosažení společenského vlastnictví a rovnostářství i násilnou cestou
Zdroj: cs.wiktionary.org

<< fašismus proto >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam