Význam koncern
Co znamená slovo koncern? Zde naleznete 9 významů slova koncern. Můžete také přidat význam slova koncern sami

1

0   0

koncern


Holding, sdružení formálnì nezávislých podnikù rùzných odvìtví nad nimiž vedení spoleènosti vykonává finanèní dozor pøedevším držením kontrolního balíku akcií.
Zdroj: marxismus.cz

2

0   0

koncern


Jestliže jsou jedna nebo více osob podrobeny jednotnému řízení jinou osobou, tvořé tyto osoby s řídící osobou koncern a jejich podniky včet [..]
Zdroj: podnikejsnadno.cz

3

0   0

koncern


Koncern vzniká jako seskupení formálně autonomních subjektů, z nichž některé jsou přes svoji zachovalou právní subjektivitu vůči jinému či jiným podřízeny tak, že koncern vyst [..]
Zdroj: profispolecnosti.cz

4

0   0

koncern


sdružení podnikù rùzných odvìtví
Zdroj: islo.cz

5

0   0

koncern


Koncern vzniká jako seskupení formálně autonomních subjektů, z nichž některé jsou přes svoji zachovalou právní subjektivitu vůči jinému či jiným podřízeny tak, že koncern vystupuj [..]
Zdroj: yourfirm.cz

6

0   0

koncern


Jedna nebo více osob podrobených jednotnému řízení (dále jen "řízená osoba") jinou osobou nebo osobami (dále jen "řídící osoba") tvoří s řídící osobou koncern. Existenci koncernu [..]
Zdroj: business.center.cz

7

0   0

koncern


Holding (zkráceně hld., Hld., Hld) je sdružení obchodních korporací, z nichž jedna korporace ostatní korporace řídí.
Zdroj: cs.wikipedia.org

8

0   1

koncern


viz holding
Zdroj: klub.slovniky.cz

9

0   1

koncern


Koncern (holding) je sdružení, které se sestává z právně samostatných podniků, které vznikají na základě kapitálové účasti, nebo na základě smluvním - konc [..]
Zdroj: firmus.cz

Přidat význam slova koncern
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< kompetentnost konference >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam