Význam konjunktura
Co znamená slovo konjunktura? Zde naleznete 7 významů slova konjunktura. Můžete také přidat význam slova konjunktura sami

1

0   0

konjunktura


příznivá shoda okolností, příznivý stav | (''ekomomie'') fáze hospodářského cyklu, kdy výroba dosahuje svého vrcholu
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

0   0

konjunktura


Vrcholná fáze ekonomického cyklu.
Zdroj: pavlat-znalec.cz

3

0   0

konjunktura


Období rychlého rùstu výroby, doprovázené rùstem zamìstnanosti a životní úrovnì.
Zdroj: ewizard.cz

4

0   0

konjunktura


pøíznivý stav, pøíznivé okolnosti, pøíznivý vývoj; ekonomický rozvoj, rozmach
Zdroj: islo.cz

5

0   0

konjunktura


Konjunktura (z lat. con-iungo, spojovat) je situace středně- nebo dlouhodobé souhry příznivých okolností a podmínek, které podporují výkon nebo růst hospodářství. Pojem se užívá hlav [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

6

0   2

konjunktura


část hospodářského cyklu, v období konjunktury dochází k ekonomickému růstu se všemi konsekvencemi (např. růst zaměstnanosti); je to vrcholná fáze hospodářského cyklu
Zdroj: klub.slovniky.cz

7

0   3

konjunktura


Vrcholná fáze hospodářského cyklu, kdy tempo růstu HDP dosahuje nejvyšších hodnot.
Zdroj: nextfinance.cz

Přidat význam slova konjunktura
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< renta deviza >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam