Význam konotace
Co znamená slovo konotace? Zde naleznete 2 významů slova konotace. Můžete také přidat význam slova konotace sami

1

0   1

konotace


významový nebo stylistický odstín doplòující základní význam slova
Zdroj: islo.cz

2

0   1

konotace


Konotace těsně souvisí s lidskou komunikací , je nepostradatelnou součástí komunikačního řetězce. Konotací se rozumí vágní (tj. mlhavé, rozmazané, neurčité), subjektivně a emocion [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova konotace
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< konosament konsangvinita >>