Význam kontejnment
Co znamená slovo kontejnment? Zde naleznete 3 významů slova kontejnment. Můžete také přidat význam slova kontejnment sami

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

kontejnment


kc
ntainment
Zamezení šíření kontaminantu saturovanou a nesaturovanou zónou vybudováním ochranné obálky. Ve sféře sanace environmentálních zátěži se hovoří rovněž o makroenkapsulaci, neboli zapouzdření velkého rozsahu, resp. objektu, příkladně skládky nebezpečného odpadu.
Texas Ranger - 17. listopadu 2020

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kontejnment


1. kontrola, omezení; sebeovládání; 2. ochranný kryt jaderného reaktoru a primárního okruhu
Zdroj: islo.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kontejnment


Kontejnment je ochranná obálka (ochranná budova) vystavěná z oceli a betonu. Spojuje funkci hermetického prostoru pro ochranu před únikem nebezpečných látek do vnějšího prostředí a mechanické ochrany [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< kontaminant kontingence >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam