Význam kooptace
Co znamená slovo kooptace? Zde naleznete 5 významů slova kooptace. Můžete také přidat význam slova kooptace sami

1

0   0

kooptace


přijetí nového člena do voleného orgánu rozhodnutím jeho členů bez voleb
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

0   0

kooptace


Doplòování voleného orgánu rozhodnutím jeho vlastních èlenù. V zastupitelských sborech jej èeská ústava nepøipouští.
Zdroj: marxismus.cz

3

0   0

kooptace


pøibrání nového èlena do voleného sboru nikoli volbou, ale rozhodnutím již zvolených èlenù
Zdroj: islo.cz

4

0   0

kooptace


přibrání dalšího nebo náhradního člena do voleného orgánu rozhodnutím jeho volených členů (tj. nikoliv volbou) Např. doplnění členů představenstva akciové společnosti dle § 194 [..]
Zdroj: business.center.cz

5

0   0

kooptace


Kooptace (z latinského cooptatio – doplňování volbou) je zpravidla doplnění, případně rozšíření voleného orgánu jeho vlastním rozhodnutím, jeho vlastní volbou (nikoliv tedy skuteč [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova kooptace
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< prastrýc monopson >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam