Význam kraj
Co znamená slovo kraj? Zde naleznete 15 významů slova kraj. Můžete také přidat význam slova kraj sami

1

1   0

kraj


Územní jednotka, obvykle vìt¹í ne¾ okres a men¹í ne¾ stát, pøípadnì zemì. Slovem kraj se pøekládají i názvy územních jednotek nìkterých dal¹ích státù.
Zdroj: datoveschranky.info

2

0   0

kraj


samosprávný celek; ČR se rozpadá na jednotlivé kraje, v čele kraje stojí hejtman
Zdroj: klub.slovniky.cz

3

0   0

kraj


Kraj je územní spoleèenství obèanù: náleží mu právo na samosprávu, které vykonává v rozsahu stanovené zákonem a v souladu s potøebami kraje, dále jen samostatná pùsobnost. Kraj je veøejnoprávní korporací: vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovìdnost z tìchto vztahù vyplývajících.
Zdroj: stavimedum.cz

4

0   0

kraj


Kraj je územní společenství občanů: náleží mu právo na samosprávu, které vykonává v rozsahu stanovené zákonem a v souladu s potřebami kraje, dále jen samostatná působnost. Kraj je [..]
Zdroj: stavebnikomunita.cz

5

0   0

kraj


Kraj je územní spoleèenství obèanù: náleží mu právo na samosprávu, které vykonává v rozsahu stanovené zákonem a v souladu s potøebami kraje, dále jen samostatná pùsobnost. Kraj je [..]
Zdroj: bydlenisnu.cz

6

0   0

kraj


Kraj je územní společenství občanů: náleží mu právo na samosprávu, které vykonává v rozsahu stanovené zákonem a v souladu s potřebami kraje, dále jen samostatná působnost. Kraj je [..]
Zdroj: chciprojektdomu.cz

7

0   0

kraj


Kraj je územní společenství občanů: náleží mu právo na samosprávu, které vykonává v rozsahu stanovené zákonem a v souladu s potřebami kraje, dále jen samostatná působnost. Kraj je veřejnoprávní korporací: vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících.
Zdroj: cip-stavby.cz

8

0   0

kraj


územní společenství občanů; náleží mu právo na samosprávu, které vykonává v rozsahu stanoveném zákonem a v souladu s potřebami kraje Pramen § 1 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., [..]
Zdroj: business.center.cz

9

0   0

kraj


Kraj je územní společenství občanů, které má právo na samosprávu. Je veřejnoprávní korporací, která má vlastní majetek a vlastní příjmy  vymezené  zákonem  a  [..]
Zdroj: regionalnirozvoj.cz

10

0   0

kraj


Kraj (anglicky Shire, v západštině Sûza, v sindarštině Drann) je fiktivní země popsaná v Pánovi prstenů a dalších knihách anglického spisovatele J. R. R. Tolkiena. Leží na severozápa [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

11

0   0

kraj


Kraj (anglicky Shire, v západštině Sûza, v sindarštině Drann) je fiktivní země popsaná v Pánovi prstenů a dalších knihách anglického spisovatele J. R. R. Tolkiena. Leží na severozápa [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

12

0   0

kraj


Slovo kraj může znamenat: krajina, neformální označení určité oblasti nebo země kraj (územní jednotka) – územní jednotka státu nebo samosprávná územní korporace Kraje v Česku Esto [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

13

0   0

kraj


Kraj je územní jednotka, obvykle větší než okres a menší než stát, případně země. Slovem kraj se překládají i názvy územních jednotek některých dalších států. kraje v Česku: [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

14

0   0

kraj


Švédsko má dva stupně místních úřadů (vlád): lokální/municipální (kommun) a regionální/krajské (län) řízené regionálními radami (landsting). Území Švédska je rozděleno na 2 [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

15

0   1

kraj


část předmětu či oblasti poblíž místa, kde končí | * | správní jednotka území | * | část krajiny | * | okraj, pokraj | region | oblast
Zdroj: cs.wiktionary.org

Přidat význam slova kraj
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< vrš poslat >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam