Význam kreativita
Co znamená slovo kreativita? Zde naleznete 9 významů slova kreativita. Můžete také přidat význam slova kreativita sami

1

2   0

kreativita


tvořivost
Zdroj: klub.slovniky.cz

2

0   0

kreativita


Prakticky se projevující invence; tvoøivost, výluènì lidská schopnost vytváøet nové. Dovednost bez fantazie nevyváøí nové, obojí bez znalosti vytváøí nesmysl a fantazie bez dove [..]
Zdroj: marxismus.cz

3

0   0

kreativita


schopnost takových kognitivních procesù, které vedou k novým øešením, mentálním modelùm, hypotézám, tedy k vytváøení nových myšlenek, inovací. Je jednou z nejvìtších výzev pro i [..]
Zdroj: fim.uhk.cz

4

0   0

kreativita


e Kreativität
Zdroj: pamprofi.cz

5

0   0

kreativita


tvoøivost, tvoøení
Zdroj: islo.cz

6

0   0

kreativita


Pro rozvoj každé firmy je důležité, aby nezůstávala na vyšlapaných cestičkách, ale zkoušela stále nové možnosti. Šance a nápady většinou nečekají na ulici, až je seberete - je p [..]
Zdroj: lli.vutbr.cz

7

0   0

kreativita


Tvořivost. Souhrn procesů, které vedou k novým, originálním myšlenkám, postupům, nápadům, teoriím nebo konceptům. Pro oblast výchovy a vzdělávání jde o základní referenční systém, v němž ve...
Zdroj: andromedia.cz

8

0   0

kreativita


Tvořivost neboli kreativita (z lat. creo = tvořím), také invence (z lat. invenio = nalézám, objevuji), je zvláštní soubor schopností, které umožňují uměleckou, vědeckou nebo jinou tvů [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

9

0   1

kreativita


nebo-li tvořivost je soubor schopností, které umožňují uměleckou, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost
Zdroj: tomatis-praha.cz

Přidat význam slova kreativita
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< krach krizový štáb >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam