Význam krokev
Co znamená slovo krokev? Zde naleznete 15 významů slova krokev. Můžete také přidat význam slova krokev sami

1

0   0

krokev


střešní trám vedoucí od pozednice k hřebeni | * [http://cs.wikisource.org/wiki/Cesta_z_Království_Českého_do_Benátek,_odtud_do_země_Svaté,_země_Judské_a_dále_do_Egypta,_a_potom_n [..]
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

0   0

krokev


døevìný hranol tvoøící nosnou strukturu støešní plochy (v šikminì støechy).
Zdroj: stavimedum.cz

3

0   0

krokev


dřevěný hranol tvořící nosnou strukturu střešní plochy (v šikmině střechy).
Zdroj: centrum-drevostavby.cz

4

0   0

krokev


Krokve jsou umístěné v šikmině střechy, jde o šikmé prvky krovu. Nesou střešní latě, na kterých je následně upevněna střešní krytina. Krokve tvoří různé vazby (např. vazba jalo [..]
Zdroj: stavebnikomunita.cz

5

0   0

krokev


dřevěný hranol tvořící nosnou strukturu střešní plochy (v šikmině střechy).
Zdroj: admd.cz

6

0   0

krokev


døevìný hranol tvoøící nosnou strukturu støešní plochy (v šikminì støechy).
Zdroj: bydlenisnu.cz

7

0   0

krokev


dřevěný hranol tvořící nosnou strukturu střešní plochy (v šikmině střechy).
Zdroj: chciprojektdomu.cz

8

0   0

krokev


dřevěný hranol tvořící nosnou strukturu střešní plochy (v šikmině střechy).
Zdroj: cip-stavby.cz

9

0   0

krokev


dřevěný hranol tvořící nosnou strukturu střešní plochy (v šikmině střechy).
Zdroj: gservis.cz

10

0   0

krokev


døevìný hranol tvoøící nosnou strukturu støe¹ní plochy (v ¹ikminì støechy).  
Zdroj: libros.cz

11

0   0

krokev


dřevěný hranol,  který tvořící nosnou konstrukci střechy. Nese střešní latě.
Zdroj: realitnislovnik.cz

12

0   0

krokev


dřevěný hranol tvořící nosnou strukturu střešní plochy (v šikmině střechy).
Zdroj: stavebnicentrum.cz

13

0   0

krokev


prvek umístěný po spádu střechy, který nese střešní plášť
Zdroj: strechy92.cz

14

0   0

krokev


Krokev je šikmý prvek krovu, nesoucí střešní latě, na nichž je upevněna střešní krytina. Krokve tvoří vazby; vazba složená pouze z krokví se nazývá jalová. V nejběžnější vazni [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

15

0   0

krokev


Krokev je heroldská figura, která je tvořená stříškou – obráceným písmenem V. Jedná se o jeden z nejjednodušších geometrických útvarů, a proto je velmi často užíván. Bývá tak [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova krokev
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< hezky absence >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam