Význam kryosféra
Co znamená slovo kryosféra? Zde naleznete 4 významů slova kryosféra. Můžete také přidat význam slova kryosféra sami

1

2   1

kryosféra


èást hydrosféry a litosféry, která je dlouhodobým pùsobením záporných teplot ve zmrzlém stavu
Zdroj: islo.cz

2

2   1

kryosféra


Přerušovaný zemský obal vytvořený ledem, sněhem a dlouhodobě zamrzlou půdou.
Zdroj: vitejtenazemi.cz

3

2   1

kryosféra


Stále zamrzlé části Země, včetně ledovců, ledových ker, stálé sněhové pokrývky a permafrostu (někdy se chápe jako součást hydrosféry).
Zdroj: chmu.cz

4

0   0

kryosféra


Termín „kryosféra“ má své počátky v řeckém slově kryos, které označuje námrazu nebo ledový chlad. Označuje veškerý povrch planety Země, kde se voda nachází v pevném skupenství [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova kryosféra
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< kryologie kryoterapie >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam