Význam liberalizace
Co znamená slovo liberalizace? Zde naleznete 3 významů slova liberalizace. Můžete také přidat význam slova liberalizace sami

1

1   1

liberalizace


omezení zásahů správních orgánů (vláda, centrální banka) do vývoje ekonomiky, snižování jejich vlivu Z latinského "liberare" = osvobozovat, uvolňovat
Zdroj: business.center.cz

2

0   1

liberalizace


odstraňování (uvolňování, zmírnění) bariér - regulací, norem
Zdroj: klub.slovniky.cz

3

0   1

liberalizace


Uvolòování nìkterých spoleèenských vztahù dosud mocensky regulovaných. Bývá považována za jednoznaènì pozitivní, pøièemž se zapomíná, že každé uvolnìní nìkterých spoleèenských vztahù vždy upevòuje vzt [..]
Zdroj: marxismus.cz

Přidat význam slova liberalizace
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< lhůta splatnosti liberalismus >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam